MP rumia  bnoZawodników chcących wystartować w MP w Klasycznym i Sztafetowym BnO w dn. 20-21.09.2014 w Nowym Dworze Wejherowskim prosimy o zgłoszenie się do trenera K.Sobczyńskiego (mailowo) do dn. 04.09.2014. Ostateczny skład ekipy biorącej udział w MP zostanie ustalony przez trenerów po zweryfikowaniu zgłoszeń chętnych do startu. Wyjazd na zawody będzie w piątek 19.09.2014 w godz. popołudniowych.

Strona zawodów